Sel Aktivitetspark

SEL GRENDALAG får 250000 kroner til leke- og aktivitetsutstyr

Sel Grendalag har gjennom 5 år vedlikeholdt alt grøntareale i byggefeltet på Sel og drifter nå området som aktivitetspark. Dette skal bli et samlingspunkt for bygdefolket, men først og fremst for barn og unge. Grendalaget får støtte til innkjøp og installasjon av leke- og aktivitetsutstyr.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?