Selbu- og Tydal historielag

Selbu- og Tydal historielag vil etablere en trim- og turvei hvor de skilter gamle kulturminner, og får 50.000 kroner til infoskilt.

Selbu og Tydal Historielag har tenkt å lage en trim- og turvei etter den gamle kjerrevegen som var hovedveien til og fra Selbu og Tydal fram til 1901 da ny vei ble bygd lenger nede i dalen.

Langs veien er det en rekk fornminner av stor interesse. Det finnes rester av flere setervoller og markaslåtter. Det er også flere gruver og skjerp fra perioden først på 1800-tallet. Produket, som var jernmalm, ble levert til Mostadmark Jernverk.

Flere navn har henvisning til kampen mot rovdyr, f.eks. “Bjønnmyra”. Omtrent midtveis har vi “Tatergrøbba” hvor det var leirplass for omstreifere på veg til eller fra Selbu. Ned mot Selbustrand er det flere skriverberg like i veikanten. Det finnes mange navnetrekk og initialer ristet inn i berget.

I tillegg er det flere steder fin og spesiell utsikt over sentrale deler av Selbu og Selbusjøen. Høyeste punkt er på 470 moh.

Til skilting av de gamle kulturminnene får historielaget 50.000 kroner.

 

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?