Sem, fra bronsealder til 1800-tallet

ØVRE EIKER KOMMUNE får 200000 kroner til utstilling med arkeologiske funn fra nærområdet

Veien Kulturminnepark er et fylkesarkeologisk museum i Øvre Eiker i Viken. De skal ha utstillinger som forteller Sems historie basert på arkeologiske funn som har blitt gjort i området. Utstillingene skal være særlig rettet mot barn og unge, gjennom undervisning i skolen og for andre museumsbesøkende. Funn fra området går til Kulturhistorisk museum i Oslo, der noen få ting stilles ut, så det blir spennende for Sem-beboerne å komme tett på egen historie.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?