Seminar for yngre tradisjonshandverkere

HARDANGER FARTØYVERNSENTER HARDANGER OG VOSS MUSEUM FELLESAVD får 947145 kroner til å kurse unge tradisjonshåndverkere

Hardanger fartøyvernsenter er ett av tre nasjonale fartøyvernsentre, som er viktige læringsarenaer for tradisjonelle handverksfag som trebåtbygger, skipstømrer, platearbeider, smed, mekaniker, rigger, repslager m.fl. I Hardanger har de lærlinger i tre fag: trebåtbygger, smed og repslager. Senteret har fått støtte til å samle unge håndverkere fra hele landet til ukeskurs i tradisjonelle teknikker.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?