Seminarer

Europeiske Minoriteter Online (EMINOL) får 110.000 kroner til seminarer.

Europeiske minoriteter online (Eminol) er en frivillig organisasjon som formidler informasjon til etniske minoritetsgrupper, spesielt minoritetsungdom og kvinner i Norge. De bidrar til raskere integrering og forbedring av levekår og livskvalitet, og jobber for et likestilt samfunn med respekt for mangfoldet.

Nå ønsker de å gjennomføre seminarer hvor hovedmålet er bevisstgjøring av minoritetsspråklige kvinner om sine menneskerettigheter. Kunnskapen de tilegner seg kan de så bruke for å bekjempe trakassering, undertrykkelse og diskriminering.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?