Sengeplasser på Ryvingen fyr

Ryvingens venner får 100.000 kroner til å utvide Ryving fyr med flere sengeplasser.

Det er de senere årene jobbet mye dugnad for å ta vare på Ryvinge fyr og å gjøre det tilgjengelig for allmennheten.

Nå ønsker Ryvingens venner å forlenge et eksisterende bygg på fyret. Utvidelsen vil gjøre at det blir flere sengeplasser til utleie for feriegjester.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?