Senter for bygdekultur

Senter for bygdekultur får 700000 kroner til utvikling av en kursserie i tradisjonshåndverk. Senter for bygdekultur er heleid av Stiftelsen Norsk Kulturarv. De har som formål å utvikle spesialkompetanse innen kulturminnevern og tradisjonshåndverk. I Norge generelt og Oppland spesielt, har vi en stor verneverdig og fredet bygningsmasse. Dette er viktige kulturminner som det påhviler samfunnet et stort ansvar å ta vare på. For å kunne restaurere et verneverdig eller fredet hus, trengs spesialkunnskap. Senter for bygdekultur ønsker å utvikle en kursserie som er spesialtilpasset for Oppland fylke. Dette vil bli en mal som senere skal kunne tilpasses byggeskikk og lokale forhold andre steder i landet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?