Senter for naturopplevelser ved Børsesjø naturreservat

GRENLAND FRILUFTSRÅD får 280000 kroner til innredning og tilrettelegging av natursenter

Friluftsrådet jobber med aktivitet og tilrettelegging for friluftsliv i Skien, Porsgrunn, Drangedal, Siljan og Bamble. I samarbeid med Norsk Ornitologisk Forening, lokallag Grenland har de tilrettelagt et friluftsområde og turterreng live ved Børsesjø naturreservat. Her er det også satt opp et flott fugleamfi, og området er svært populært og mye i bruk av både skoleklasser og andre på tur. Nå ønsker de å sette i stand en gammel stall på eiendommen, og benytte dette som et natursenter. Senteret vil være til disposisjon for lag og foreninger og bli et senter for aktivitet og opplevelser rettet mot natur og friluftsliv.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?