Senter for talentutvikling

STIFTELSEN BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT får 2500000 kroner til Senter for talentutvikling 2024

Senter for talentutvikling ble etablert i 2015 med mål om å være en pådriver for at norske talenter innen klassisk musikk får vekstvilkår på linje med det beste internasjonalt. Målet er å bidra til utvikling av talentmiljøer innen klassisk musikk og øke antallet spesialiserte talentutviklingsplasser innen alle regionene. Regionene bidrar inn i aktiviteten med betydelig egeninnsats i administrasjon, lærerkrefter og tilgang på lokaler.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?