SiB Center & Repair Academy

SISTERS IN BUSINESS AS får 448796 kroner til industrimaskiner, utstyr og opplæring

Sisters in Business er en sosial entreprenør som skaper arbeidsplasser for innvandrerkvinner gjennom lokal tekstilproduksjon. De har en bærekraftig forretningsmodell med tre bunnlinjer; økonomisk, sosialt og grønt. Det er fokus på sirkulær økonomi der gjenbruk, ombruk og reparasjon skaper nye arbeidsplasser. I tråd med kundenes behov, utvikler og syr de unike, funksjonelle og bærekraftige produkter av overskuddstekstil. I tillegg er reparasjon av klær blitt et omfattende virksomhetsområde. De får støtte utstyr og opplæring i bruk av utstyret, det inngår i et prosjekt der de skal utvikle et kompetanseprogram som vil føre frem til et kompetansebevis som sertifisert tekstilreparatør. Målet er å etablere SiB Repair Academy som et varig akademi for mennesker fra utenforskapet, for kvinner med innvandrerbakgrunn og for ungdom.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?