Side om side med Det Norske Blåseensemble

STIFTELSEN DET NORSKE BLÅSEENSEMBLE ANNO 1734 fikk 900 000 kroner til produksjoner for og med lokale skolekorps 2024-2026 i 2024

Det Norske Blåseensemble er Norges eldste profesjonelle orkester og det eneste sivile ensemblet av sitt slag i Norge. Ensemblet er lokalisert i Halden med en historie tilbake til 1734. Blåseensemblet ønsker nå å videreføre bredde- og talentaktivitet med skolekorpsene i Halden. Dette med mål om økt trivsel, samhold, rekruttering av medlemmer til korpsene og publikum til Blåseensemblet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?