Sigdal ungdomsklubb

SIGDAL KOMMUNE fikk 35 000 kroner til sofa og persienner i 2024

Sigdal kommune vil oppgradere ungdomsklubben, med blant annet å kjøpe nytt inventar. De er opptatt av å opprettholde og videreutvikle Sigdal ungdomsklubb sitt tilbud må vi være et attraktivt sted å være, og tilby lokaler og aktiviteter som ungdommene har lyst til å benytte seg av. De vil bidra til et godt ungdomsmiljø som gjør at ungdommene vil møtes og være i Prestfoss. Sigdal kommune har fått tildelt 35.000 kroner til nye sofaer og persienner.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?