Sikkerhet i lokalmiljøet

NITTEDAL RØDE KORS får 200000 kroner til snøscooter og båt

Foreningen ble stiftet i 1965, har 850 medlemmer og har bidratt med lokal frivillighet i over 50 år. De har et eget klubblokale som er samlingspunkt for medlemmene og hvor en rekke aktiviteter finner sted. For å være bedre rustet til å bistå i beredskap ved lokale hendelser, er det blant annet behov for båt og snøscooter.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?