Sikkert friluftsliv

Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom fikk 1 million kroner i 2017 til utstyrspakker til friluftsaktiviteter.

(Foto: Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom)

Med omkring 60 sanitetsgrupper og rundt 2000 operative mannskaper utgjør Norsk Folkehjelp en betydelig ressurs i den norske redningstjenesten. De har i dag rundt 30 aktive ungdomsgrupper nasjonalt, men ønsker å satse ytterligere på ungdom og økt rekruttering.

Ungdomslagene har fokus på friluftsliv og ferdigheter knyttet opp mot et aktivt liv utendørs, og sikkerhet er en viktig del av friluftsopplæringen.

 

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?