Sikksakken i Holmestrand gjenopprettes

HOLMESTRAND KOMMUNE får 500000 kroner til bidrag til å steinsette Sikksakken i Holmestrand

Sikksakken er en mer enn 100 år gammel ferdselsåre i Holmestrand, som tradisjonelt har forbundet sentrum av byen med bebyggelse som ligger på et platå, stupbratt over byen. Stien ble rasert da E18 ble anlagt på 80-tallet. Nå som motorveien har fått et annet løp er det igjen mulig å gå Sikksakken, men stien må gjenopprettes der den ble ødelagt.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?