Sikring av St. Pauls gruve i Feiring

FEIRING JERNVERKS VENNER får 230000 kroner til sikring og transport

St. Pauls gruve er en av gruvene hvor det ble tatt ut jernmalm som ble fraktet til Eidsvoll jernverk og Feiring jernverk. Gruva er satt i stand som en visningsgruve. For å kunne gjennomføre omvisninger i gruva, er det behov for flere større sikringstiltak. Etter at disse sikkerhetstiltakene er gjort, vil gruva framstå som en sikker besøksgruve hvor de besøkende kan komme inn og oppleve det spesielle med å være inne i ei gruve, og foreningen kan fortsette den kulturhistoriske formidlingen for store og små.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?