Sikring av St. Pauls gruve i Feiring

FEIRING JERNVERKS VENNER får 100000 kroner til sikring av visningsgruve

Venneforeningen ble stiftet i 2003. Hovedmålet for venneforeningen er å bidra til at Feiring jernverk er et levende kulturminne, bevare det som industrihistorisk minnesmerke, spre kunnskap om verket og den lokale bergverkshistorien og verkets plass i den nasjonale historien. De arrangerer og tilrettelegger for arrangementer i området, har bidratt til en utredning om kulturminnets fortid, nåtid og framtid og bidrar til å holde verksområdet i hevd gjennom hogst, slått og krattbekjempelse. De har også gjenreist Ankers lysthus i nærheten av jernverket. St. Pauls gruve er en av gruvene hvor det ble tatt ut jernmalm som ble fraktet til Eidsvoll jernverk og Feiring jernverk. Gruva er satt i stand som en visningsgruve. For å kunne gjennomføre omvisninger i gruva er det behov for flere større sikringstiltak. Etter at disse sikkerhetstiltakene er gjort, vil gruva framstå som en sikker besøksgruve hvor de besøkende kan komme inn og oppleve det spesielle med å være inne i ei gruve, og foreningen kan fortsette den kulturhistoriske formidlingen for store og små.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?