Sikringsbåt

Bærum roklubb har fått støtte til blant annet en sikringsbåt.

Foto: Bærum Roklubb

Sikringsbåter er helt avgjørende for at roerne skal bli sett og få fri farled i robanen uten stadige avbrudd i roøktene.

Den ekstra sikringsbåten har gitt ytterligere trygghet på sjøen, og har gjort at klubben kunne ta inn flere barn i alderen fra 9 til 12 år.

Flere roere krever mer innsats fra trenere og foreldre, noe som igjen har gitt en enda bedre og mer sammensveiset juniorgruppe, forteller klubben i sluttrapporten.

Tildelinger til Bærum Roklubb

2021: 50.000 kroner til båttilhenger, og 25.000 kroner til ryddeutstyr.

2020: 180.000 kroner til sikringsbåt. Og 50.000 kroner til årer.

2014: 85.000 kroner til treningsbåter.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?