Sirkulær økonomi i praksis

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER får 3015000 kroner til holdningsskapende arbeid på yrkesfaglige linjer på vgs og formidling til forbrukere og næringsliv

Prosjektet vil redusere forbruk gjennom aktiviteter og holdningsskapende arbeid på yrkesfaglige linjer på videregående skoler. For å redusere forbruk og oppnå en sirkulær økonomi, er reparasjon, direkte ombruk og kreativt gjenbruk viktig. Her er det særlig viktig å engasjere unge til å tenke nytt om forbruk, men også dra nytte av og løfte frem eksisterende kunnskap innen håndverk. Målet er et samarbeid med skoler og lokale aktører i hele landet, gjennom Fremtiden i våre henders region- og lokallagsnettverk.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?