Sirkussmulene

Sirkussmulene får 65000 kroner til utstyr og kostymer. Sirkussmulene tilbyr barn mellom 8 og 18 år trening i sirkusteater. De jobber med tekniske ferdigheter gjennom høstsemesteret og på våren settes det opp forestillinger. Sirkussmulene deltar på stadig flere kunstneriske og kulturelle arenaer. Til trening og forestillinger trengs mye utstyr og kostymer, og Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?