Sisterhood Moss

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I ØSTFOLD får 75000 kroner til Sisterhood Moss

Prosjektet Sisterhood ønsker å tilby jenter mellom 12-22 år et nettverk, sunne forbilder og bevisstgjøring av egen atferd og dets innvirkning på eget liv. Nå ønsker de å tilby ukentlig møteplass for jenter i 10. klasse, hvor målet er å styrke jentenes selvfølelse gjennom dialog rundt ulike temaer. Dette kan bidra til større refleksjon, raushet og respekt for hverandres ulikheter, og redusere konflikter.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?