Sjakk til nye grupper

Norges Sjakkforbund har fått støtte til prosjektet «Sjakk & Samfunn». Prosjektet skal gjøre sjakk tilgjengelig for flere og skape arenaer der mennesker kan komme sammen uansett bakgrunn.

Sjakkforbundet fikk 2 millioner kroner i 2019 til aktivitet og opplæring rettet mot kriminalomsorg, ungdomsklubber, barnevernsinstitusjoner og bibliotek.

Sjakk utfordrer og trener hjernen på mange måter, blant annet innen hukommelse og konsentrasjon. Nå får Norges Sjakkforbund støtte til å ta spillet inn i flere deler av samfunnet, hvor disse egenskapene kan være av stor betydning. Forbundets prosjekt “Sjakk og samfunn” innebærer arbeid mot sektorer som bl.a. kriminalomsorgen, bibliotekene, barnevernsinstitusjoner og ungdomsklubbene. Forbundet vil samarbeide med kommuner over hele landet, og frivillige fra enten lokale sjakklubber eller andre aktører vil bidra under gjennomføring av aktivitet. Prosjektet har også støtte fra Kulturdepartementet og starter på norske bibliotek i løpet av høsten 2019.

 

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?