Sjåstad samfunnshus

SJÅSTAD SAMFUNNSHUS får 500000 kroner til kjøkken og renovering ute

Sjåstad samfunnshus i Lier er et samfunnshus som jobber for at barn og unge i Øvre Lier og alle andre som kommer, skal ha et sted å være. Her er det barne- og ungdomsklubb hvor alle er velkommen, konserter for barn og unge, workshops, trening, band og klubbkvelder. Huset skal nå oppgraderes så det kan bestå som et samlingspunkt i nærmiljøet i Øvre Lier.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?