Sjøfuglrestaurering i skolen

STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA får 3196480 kroner til naturrestaurering, ryddeutstyr og læringsmateriell

Sammen med Høgskolen i Østfold, lokale foreninger i Birdlife Norge og 10 skoler landet rundt, skal NINA restaurere hekkeplasser for sjøfugl og følge utviklingen når fuglene kommer tilbake og etablere seg på holmene. Det skal også lages et praktisk-pedagogisk undervisningsopplegg som kan brukes av skoler over hele landet. Målet er å lære barn om biologisk mangfold og vise at noe kan gjøres for å bevare det. Gjennom kunnskap, handling og aktivitet vil barna oppleve eierskap til naturen og bli engasjert i å ta vare på den.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?