Sjømerking i Glomma

ODALEN SJØMERKEFORENING får 50000 kroner til sjømerker

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?