Sjønstå Gård i Fauske

Stiftelsen Sjønstå Gård får 25.000 kroner til skilting av bygdetun.

Stiftelsen Sjønstå Gård er en selveiende stiftelse som har som formål å drive restaurering og drift av Sjønstå Gård i Fauske kommune i Nordland. Sjønstå Gård er et Nord-Norsk klyngetun bestående av til sammen 22 bygninger.

Styret i stiftelsen ønsker å få utformet skilting på tunet slik at besøkende kan tilegne seg kunnskap om Sjønstå Gård som helhet, de enkelte bygningene, kulturlandskapet, turmuligheter mm på en enkel måte. Styret ønsker også å utarbeide en informasjonsfolder som besøkende kan ta med seg.

Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave til skilting.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?