Sjøørretens vandring

SANDEFJORD FORVALTNINGSRÅD FOR ANADROM LAKSEFISK får 180000 kroner til system for merking av sjøørret

Foreningen jobber på frivillig basis og arbeider for å skape bedre vilkår for fisk i Sandefjordsområdet. Sjøørret vandrer mellom fjord og bekker, men man vet lite om hvor de går. Derfor ønsker de å merke fisken og gjennom kartlegging lære mer om dens habitat og levemønster. Arbeidet gjøres i samarbeid med barne- og ungdomsskoler.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?