Skap egen identitet i et multikulturelt samfunn

TILPASNING AV INFORMASJON OG VEILEDNING ORGANISASJON TIVO får 283000 kroner til mentorprogram for ungdommer

TIVO er en frivillig organisasjon som jobbe med integrering og inkludering i Oslo. De arrangerer blant annet leksehjelp, foreldreveiledning, oppfølgning av skole-hjem samarbeid og de har også et mentorprogram for ungdommer. TIVO får støtte for å videreføre mentorprogrammet slik at flere ungdommer får mulighet til å delta.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?