Skaper selvtillit og tilhørighet med kickboxing

Fighter Kickboxingklubb bidrar til at flere barn og unge kan finne seg til rette i lokalmiljøet, og til at flere får en aktivitet hvor de kan oppleve mestring og tilhørighet.

Alle foto: Kristine Marie Gutterød

Klubben sørger for lavterskel tilbud med sosialt samvær, matservering og leksehjelp. De legger opp til større medvirkning for ungdommene, og gir muligheter til å ta lederverv og drifte aktiviteter. Med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB kan de gi et godt tilbud til medlemmene.

– Vi vil at utøverne skal ha en ekstra arena hvor de kan vokse, bygge selvtillit, trygghet, og ha gode rammer, forteller sportslig leder Daimi Akin.

Unge trenere og aktivitet etter skoletid

Med nærmere 1000 medlemmer mellom 3 og 70 år, og fire avdelinger i Oslo, bygger Fighter kickboxingklubb selvtillit for liten og stor. De er en trygg og viktig arena for barn og ungdom.

– Vi har et veldig bra tilbud, og så ønsket vi å profesjonalisere det enda mer, ta vare på barn og ungdom på en bedre måte, sier sportslig leder Daimi Akin.

Fighter har siden starten i 1995 vært opptatt av å bidra til økt tilhørighet for barn og unge i lokalmiljøet.

– Vi søkte om midler for å kjøre trenerkurs, lederkurs, dommerkurs, tilbud etter skolen for alle barn og unge i klubben, og generelt for å kunne være mye mer tilstede, og følge opp trenerne en til en, sier Akin.

Klubben bidrar til økt tilhørighet for barn og unge. I sitt tilbud etter skoletid har de både matservering, leksehjelp, og sosialt samvær.

– Vi ønsker at flere barn og unge kan finne seg til rette i lokalmiljøet. Derfor har vi utviklet vårt lavterskeltilbud, sier han.

Lederutvikling

Klubben lar de unge prøve seg som trenere for andre etter hvert som de lærer mer og mer. Med støtten fra Sparebankstiftelsen DNB utvikler de blant annet et enda bedre tilbud for trenerne sine.

– De som vil prøve seg som trenere får mulighet til å ha lederverv og drifte aktiviteter, sier Akin.

– Midlene vi har fått fra Sparebankstiftelsen DNB har bidratt til at vi får kurs og opplæring i hvordan vi kan utvikle oss som trenere, sier trener og utøver Dilek Celik (23).

Hun begynte i Fighter kickboxingklubb som 6-åring.

– Man begynner jo som nybegynner, og så blir man bedre og bedre, og får øve seg på å være trener, sier hun.

Celik forteller at ledertreningen har utviklet henne mye.

– Man går fra å være for eksempel hjelpetrener til å bli trener, også kan man være koordinator på flere partier. Alt kommer med erfaring. Det er veldig gøy å gi tilbake, sier hun.

En trygg arena

Sportslig leder Daimi Akin påpeker at et viktig mål er å skape en trygg arena for barna.

– Målet er å ta vare på de, forme de, og gi de en tilhørighet i tillegg til jobb og skole. Vi vil at de skal ha en ekstra arena hvor de kan vokse, bygge selvtillit, trygghet, og ha gode rammer, sier han.

Med midlene fra Sparebankstiftelsen DNB får de enda større mulighet til å gjøre både barn og ungdom tryggere på trening. Dette skaper selvtillit og tilhørighet.

Lek og glede

Kasper Bjørkheim (8) forteller at han synes alt er gøy her på kickboxingklubben.

– Vi slår og sparker, også lærer vi å beskytte oss selv, sier han.

Flere av barna har vært her fra de var veldig unge, og Hedda Harmens (11) er en av dem som har vært med på treninger siden hun var tre år gammel.

– Jeg liker å trene, jeg liker å leke-fighte litt og sånn, sier Harmens. – Det var veldig gøy fra jeg var tre år også, men da var det mest leking.

I tillegg til å lære grunnleggende kickboxing-slag og -spark, er lek og glede en viktig del av treningene her.

– Vi har lekt bil, bølge, båt, og stikkball, og tyven kommer og litt sånt. Det er veldig gøy, sier Nora Filippa Bugge (9).

Tildelinger

Fighter Kickboxingklubb fikk 800.000 kroner i 2021 til et treårig prosjekt for å utvikle tilbud etter skoletid, kompetansetiltak for trenere og utvikling av flere unge trenere, mm.

I 2016 fikk klubben 170.000 kroner til kickboxingring, balanse- og koordinasjonsutstyr og beskyttelsesutstyr til utlån. Tilgang til utstyr og treningsfasiliteter legger til rette for at alle som ønsker kan delta.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?