Skaperglede i Larvik

VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE får 250000 kroner til utstyr til verksted

Thor Heyerdahl videregående skole ønsker å bidra til å skape en bærekraftig verden. Derfor etablerer de Larvik Makerspace, et sted for gjenbruk og skaperglede. Skaperverkstedet er allerede i bruk av skolens elever, og nå får de støtte til å utvide det til en fritidsklubb som har åpent flere kvelder i uka. Skolen mener dette tilbudet er viktig, for å gi ungdommer en meningsfull fritid, hvor de kan bruke kreativiteten sin, være sammen med andre ungdommer og oppleve mestring.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?