Skaperkultur i skolen

Naturfagsenteret, UiO, i samarbeid med Vitensentrene, får 15 millioner kroner for å tilrettelegge for skapende og utforskende aktiviteter for barn og unge.

Med prosjektet skal skaperkulturen skal tas ut i skolen, og bidra til å bygge teknologisk forståelse og kompetanse. Prosjektet innebærer utvikling av et nettsted med aktiviteter for barn og unge, opplæring av veiledere, etablering av skaperverksteder og gjennomføring av skaperfestivaler. Målet er å inspirere barn og unge til skapende og utforskende aktiviteter med teknologi, og gi støtte til veiledere som kan formidle og legge til rette for dette.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?