Skate- og skøytepark i Colosseum park

Cafe Condio i regi av Oslo Røde Kors fikk 1.600.000 kroner til etablering av skate- og skøytepark i Colosseum park våren 2015.

Café Condio ble utviklet i 2003 i samarbeid mellom Røde Kors og Oslo kommune. Deres mål er å delta i arbeidet om å bedre barn og unges oppvekstsvilkår i Oslo. Målgruppen er ungdom i aldersgruppen 13 til 23 år.

Cafe Condio er det mest besøkte ungdomstilbudet i regi av Røde Kors, og de holder åpent alle hverdager gjennom hele året, inkludert skoleferier og helligdager. De frivillige blir rekruttert på bakgrunn av deres kompetanse og erfaring, og frivilligstaben består den nå av en stabil og forutsigbar gruppe på rundt 130 voksne.

Cafe Condio ønsker å utbedre torget som de er en del av på Majorstuen. De har allerede fått bydelen med på laget for å utbedre området. Etter å ha snakket med over 300 ungdommer for å høre hva de savner, og hvilke ønsker de har i tilknytting til Cafe Condio, er det vokst frem et ønske om å bygge en “park” som skal appellere til fysisk aktivitet.

Ønsket er et område som kan brukes for skating om sommeren og til å stå på skøyter om vinteren. Tilbudet vil være i umiddelbar nærhet til cafeen hvor det allerede er leksehjelp, arbeidstrening, gruppeaktiviteter og mer.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?