Skateanlegg til skole

Ramnes skole får 150.000 kroner til skaterampe.

Re-skolen har 220 elever og skolegården blir benyttet av nærmiljøet også etter skoletid. Ballbinge, akebakke, fotballbane, håndballbane og lekeplass kan aktivisere elevene i stor grad. Elevene har likevel i lang tid ønsket seg en skaterampe og elevrådet er en sterk pådriver i prosjektet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?