Skatepark i Gjerdrum

Gjerdrum aktiv ungdom får 420.000 kroner til skateanlegg.

Dette er en gruppe med barn, ungdom og voksne som ønsker å få til et aktivitetsområde i Gjerdrum. De ser for seg en aktivitetspark hvor barn og ungdommer fra de ulike skolene i området kan møtes etter skoletid. I første omgang vil de anlegge en skatepark, og etter hvert en bane for bmx og dirtbike. Kommunen er positive til prosjektet og har stilt en egnet tomt til disposisjon.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?