Skatepark i tilknytning til ny ungdomsklubb

Øystre Slidre skateklubb får 352.000 kroner til skatepark i betong.

Sammen med Øystre Slidre kommune ønsker klubben å bygge skatepark i betong i Valdres. Skateklubben ble stiftet etter innspill fra ungdomsrådet i forbindelse med planlegging av utearealet ved den nye ungdomsklubben i kommunen. Flere ungdommer spilte inn et ønske om skatepark i betong, og det var enighet om å stifte en klubb som kunne jobbe for å få dette til. Nå bygger de en park som skal kunne brukes av så vel skatere som brukere av scoot, bmx og rulleskøyter.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?