Skatepark på Leirsund Idrettsplass

Leirsund VEL får 500.000 kroner til skatepark.

Leirsund fikk i 2012 et betydelig løft i forbindelse med at kollektivtilbudet til Oslo ble utvidet. Som et resultat av dette har tilflyttingen til Leirsund økt betraktelig og endret lokalsamfunnet til å bli et nabolag av i stor grad barnefamilier som søker å knytte nettverk og bygge et samfunn. Med bakgrunn i dette har Velforeningen de siste årene fått en helt annen og svært viktig samfunnsoppgave i Leirsund; å sammen med idrettslaget være navet i stedsutviklingen og legge til rette for at bygda blir et trygt sted å bo og vokse opp for alle. Leirsund VEL og Leirsund IL går nå sammen om å tilrettelegge for skatepark på Leirsund Idrettsplass.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?