Skatepark på Mjøsstranda

Gjøvik Ungdomsråd får 500.000 kroner til skatepark.

Gjøvik Ungdomsråd er et partipolitisk uavhengig organ som består av 12 representanter fra skolene i kommunen. Alle i rådet er mellom 13 og 20 år, og rådet jobber for å fremme barn og unges interesser i kommunen.

Et av prosjektene de jobber med er å få anlagt en skatepark på Mjøsstranda. Dette vil bli en flott møteplass for barn og ungdom. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave til tilrettelegging av parken.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?