Skatepark ved Seiersten ungdomsskole

Skateungdommen i Frogn får 100.000 kroner til skatepark ved Seiersten ungdomsskole.

Skateungdommen i Frogn ønsker seg en skatepark ved Seiersten ungdomsskole.

Med hjelp fra foreldre, Frogn Kommune og bidraget fra Sparebankstiftelsen på kr 100.000, blir drømmen nå realisert.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?