Skatepark ved ungdomsskolen

OSLO KOMMUNE BYDEL 8 NORDRE AKER får 200000 kroner til skatepark

Kroken er et nyetablert lavterskeltilbud for skoleungdom, med lokaler ved Engebråten ungdomsskole. Her er det ansatt en ungdomskontakt som samarbeider tett med skolens helsesøstre, skolepsykolog og lærere. Gjennom Kroken tilrettelegges aktiviteter i og etter skoletid, og tiltaket får nå støtte til å bygge opp en ny skatepark ved skolen. Denne erstatter forrige rampe, som nylig ble fjernet pga dårlig forfatning. Ungdommer og foreldre skal selv bidra til byggingen sammen med en profesjonell rampesnekker.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?