Skeidi – et kunstprosjket med fokus på forsøpling av plast

SKI KUNSTFORENING får 200000 kroner til skulptur av plast

Foreningen ble stiftet i 1969 og har sitt utstillingslokale i Ski rådhus. De samarbeider med kommunen, andre foreninger og skoler om ulike prosjekter. Nå ønsker de å igangsette prosjektet “Skeidi”, hvor barn og unge sammen med en kunster skal samle inn plastavfall som de skal bruke til å lage en skulptur som er formet som en fantasihest. En hest gjenkjennes i kommunevåpenet til Ski, og gjennom arbeidet med skulpturen skal barn og unge også få kunnskap om plastforsøpling.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?