Ski IL Fotball

Ski IL Fotball får 96.000 kroner til plastvant med mål.

Klubben er en breddefotballklubb med ca 700 spillere fordelt på 65 lag. I tillegg til ordinær fotballaktivitet, organiserer de også fotball-SFO tre dager i uka. De har god erfaring med treerfotball og ser at denne spilleformen involverer samtlige på banen. Spillerne føler seg mer delaktige og opplever større grad av mestring. Denne spilleformen krever avgrensning rundt banen og med plastvant kan flere få spille på denne måten.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?