Ski på Minnesund

NORDRE EIDSVOLL IDRETTSLAG får 263533 kroner til ATV

Klubben har tre undergrupper, hvorav ski- og aktivitetsgruppen er en av de. De driver med organisert trening innen skileik, skitrening og friidrett. Løyper og turtraseer som de drifter og vedlikeholder blir også flittig brukt av folk i nærmiljøet på Minnesund. Klubben arrangerer også både lokale, regionale og nasjonale renn på ski om vinteren. For å preparere løyper og å ha sikkerhet og beredskap på plass under trening og konkurranser er det behov for en ATV. Med en slik på plass vil gode løyper opprettholdes, til glede for aktive skiløpere i klubben og lokalmiljøet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?