Ski Skolekorps

Ski Skolekorps får 100.000 kroner til uniformer.

Skolekorpset driftes på dugnad. De siste årene har de hatt et godt samarbeid med kulturskolen og Ski skole. Dette har resultert i mange nye aspiranter. Med mange nye musikanter i korpset og uniformer helt tilbake til 1967, er det behov for en oppgradering av garderoben.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?