Ski til utlån

Aursmoen Skole v/barnetrinnet får 20.000 kroner til skiutstyr til utlån.

Skolen har 437 elever på barnetrinnet, og ligger landlig til nord i Aurskog-Høland kommune. I nærmiljøet finnes både idrettsanlegg og skog, og de ønsker å gi elevene rike erfaringer både med idrett og friluftsliv. På vinteren lages det skøyteis i umiddelbar nærhet til skolen. Tundraen, Sveistrupjordet og golfbanen benyttes til skiaktiviteter så fort det har kommet litt snø. De har velvillige løypekjørere som legger forholdene enda bedre til rette for aktivitet. Skolen har over flere år samlet brukt skiutstyr som elever får låne ved behov. Dette er arvet utstyr som er gitt til skolen av foreldre og skolens ansatte. Nå er dessverre mye av utstyret av en slik art at det gir lite skiglede til brukeren, og de har heller ikke nok eller utstyr å låne ut dersom mange trenger å låne på en gang, som for eksempel på skolens skidager.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?