Skiens Skolemusikk

Skiens Skolemusikk får 80.000 kroner til instrumenter til SFO-korps.

Skolekorpset har gjort et godt stykke rekrutteringsarbeid de siste årene og har økt medlemsmassen, blant annet gjennom samarbeid med skolens skolefritidsordning. Med flere musikanter har korpset også et større behov for større instrumentpark.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?