Skikjøring og sommersykling

Trollhøe Høkkers får 60.000 kroner til BMX-sykler til utlån.

Foreningen driver i dag hovedsakelig med frikjøringstrening på ski. Med skavlene ved Lemonsjøen Alpinsenter som base og arena utgjør Høkkers et unikt miljø av skikjørere fra 7-8 år og opp til senioralder. Miljøet er i sterk vekst, med en kjerne på et 50 talls frikjørere av svært høyt nivå. Et særtrekk ved miljøet rundt Trollhøe Høkkers er at noen av verdens beste frikjørere på ski bor lokalt og drar med seg lokale barn og ungdom opp i en bratt læringskurve. Mange av de eldre Høkkers-skikjørerne er også svært aktive downhill-syklister sommerstid. Det finnes fantastiske nedfarter i fjellsidene rundt Vågåmo, og våren 2017 åpner kommunen en sykkel- og skatepark tett ved skoler og idrettsanlegg. Parken er et lavtersketilbud som ikke krever heiskort eller transport. Alt barn og unge trenger er sykkel og en solid hjelm. Høkkers ønsker å kjøpe inn seks BMX-sykler og bygge opp sosialt miljø og sommersykling etter mønster fra skikjøringen vinterstid.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?