skileik og løyper i Odnes

ODNES VEL fikk 189 610 kroner til ATV med belter i 2024

Velforeningen jobber for å tilby gode løyper og turstier i nærmiljøet. De tilrettelegger for skiløyper i Odnes og er også med å å lage skispor på gamle Valdresbanen mellom Dokka og Fluberg.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?