Skileik

Frogner idrettslag får 250.000 kroner til skileikanlegg.

Frognre idrettslag har totalt ca. 1400 medlemmer, og mange aktive skiløpere. Nå skal det lages lysløype og skileikanlegg på Heksebergfjellet, som er et av de høyeste områdene i Sørum kommune. Langs løypa er det planlagt rasteplasser med gapahuk og benker. Et flott tur- og aktivitetstilbud for folk i nærmiljøet!

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?