Skileikområde – Skrautvål Idrettslag

Skrautvål Idrettslag får 80.000 kroner til skileikområde, gapahuk og bålplass.

Skrautvål Idrettslag er et fleridrettslag med om lag 380 medlemmer.

De ønsker å legge til rette for et enkelt skileikområde med tilhørende gapahuk og bålplass i løypekrysset ved Neverset. Området vil være tilgjengelig og åpent for alle som benytter løypenettet.

Sparebankstiftelsen DNB har bevilget kr 80.000 til prosjektet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?