Skillevegg til idrettshall

SKIEN NANBUDO KLUBB får 180000 kroner til skillevegg

Klubben er den største av sitt slag i Norge og drives på frivillig basis. Alle jobber på dugnad og målet er å holde medlemsavgiften så lav som mulig. Fordi det er stor aktivitet i hallen de disponerer, ønsker de muligheten for å dele den inn i to.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?